Instrukcja pomiarów pomieszczeń

1) Jak zmierzyć pomieszczenie?

Pomieszczenie mierzymy wzdłuż ścian odcinkami między punktami charakterystycznymi. Np: od narożnika ścian, do krawędzi okna, do drugiej krawędzi okna, dalej po ścianie do następnej krawędzi. W ten sposób należy zmierzyć każdą ścianę tak aby uzyskać zamknięty obrys pomieszczenia.

Wymiary cząstkowe najlepiej umieszczać na środku odcinka do którego się odnoszą. Wtedy nie ma konieczności rysowania linii wymiarowej a rysunek pozostanie czytelny. Polecam również używanie dwóch kolorów. Obrys ścian i elementy pomieszczenia najlepiej narysować przy pomocy ołówka, najpierw lekko szkicowo wtedy bardzo łatwo wprowadzić poprawki, następnie istotne linie można pogrubić. Niebieskim długopisem najlepiej nanieść wymiary i uwagi opisowe. Wtedy rysunek będzie bardzo czytelny. Oprócz wymiarów cząstkowych należy pobrać także wymiary sprawdzające: szerokość i długość pomieszczenia mierzone najlepiej wzdłuż każdej ściany w niewielkiej odległości od niej (do 40cm). Należy pamiętać aby podać wymiary wszystkich wnęk, wystających ze ściany elementów (np.: kominów które najczęściej są w narożniku). Na koniec należy zmierzyć wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu.

I jeszcze jedna BARDZO ważna rzecz o której trzeba pamiętać: wymiar grubości ścian między pomieszczeniami.

Wszystkie wymiary podaje się w centymetrach [cm]. Dokładność pomiaru: +/-1cm, nie ma potrzeby uwzględniać połówek centymetrów.

2) Jak zmierzyć okna?

hp -wysokość od podłogi do parapetu wewnętrznego
ho-wysokość okna a dokładniej wysokość zmierzona od parapetu do nadproża czyli muru nad oknem.

Wymiary samej stolarki nie są tak istotne, wystarczy aby okno zostało sfotografowane abyśmy wiedzieli jakie ma podziały i w jaki sposób się otwiera

hn- wysokość nadproża –(wymiar sprawdzający) wysokości nadproża czyli fragmentu muru ponad oknem. Suma wszystkich wysokości (hp+ho+hn) powinna w sumie mniej więcej zgadzać się z wysokością pomieszczenia

Warto jeszcze zmierzyć głębokość zagłębienia okna w ścianie.

3) Jak zmierzyć drzwi

Wymiary drzwi podaje się "w świetle ościeżnicy" czyli chodzi o efektywny wymiar przejścia bez zastanawiania się co kryje ościeżnica. Na rysunku należy również pokazać w którą stronę otwiera się skrzydło drzwi. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych warto podać szerokości poszczególnych skrzydeł (jeśli nie są równej szerokości) a także zaznaczyć, które jest tak zwanym "skrzydłem przechodnim" czyli używanym na co dzień (zazwyczaj z klamką) a które najczęściej pozostaje nieruchome. Ościeżnice mają różne wymiary ale z punktu widzenia inwentaryzacji najczęściej nie będzie to miało znaczenia i nie warto ich mierzyć. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa typy i uwzględnić je na rysunku.

typ 1-obejmująca całą grubość ściany.

typ 2-ościeżnica kątowa, która obejmuje narożnik i tylko część grubości ściany - w takim przypadku warto zmierzyć szerokość i wysokość w murze po stronie pomieszczenia gdzie ościeżnicy nie ma aby pokazać różnice między ścianą a ościeżnicą.

Przy każdych drzwiach należy zmierzyć koniecznie szerokość ściany. Zazwyczaj dokładny pomiar nie będzie możliwy ze względu na wystającą ościeżnicę należy jednak "mniej więcej" oszacować grubość ściany tak jakby ościeżnicy nie było.

4) Mierzenie wnęk:

Jeżeli w pomieszczeniu pojawiają się wnęki, które nie są od podłogi do sufitu, należy je zwymiarować tak jak okna lub drzwi, podając również głębokość wnęki.

5) Grzejniki i wnęki podokienne:

W przypadku grzejników najważniejszy wymiar to ich długość. I najczęściej to wystarczy. Nie warto zadawać sobie trudu i mierzyć ich dokładne wymiary. Jeżeli grzejnik nie jest umieszczony symetrycznie pod oknem (albo w ogóle jest w innym miejscu niż pod oknem należy pokazać jego odległość od innego stałego elementu np najbliższej krawędzi ściany.

6) Inne elementy:

Pion kanalizacyjny i kanały wentylacyjne
Często będą to elementy ukryte i niewidoczne. Mogą to być elementy bardzo istotne z punktu widzenia przyszłego projektu. Na rysunku wystarczy zaznaczyć "mniej więcej" gdzie się znajdują bez mierzenia lub z bardzo przybliżonym wymiarem.

7) Elementy stałego wyposażenia:

Dosyć istotne mogą być elementy stałego wyposażenia pomieszczeń.
Warto wskazać umiejscowienie kuchenki gazowej, zlewozmywaka w kuchni, wanny, kabiny natryskowej, muszli ustępowej, umywalki w łazience. Nie trzeba tych elementów dokładnie mierzyć. W przypadku wanny i kabiny natryskowej wystarczy długość i szerokość; umywalki, zlewozmywaki, muszle ustępowe najlepiej domierzyć do osi urządzenia (czyli miejsca gdzie znajduje się bateria w przypadku umywalki.

8) Kierunki świata:

Drobny szczegół ale istotny. Strzałka wskazująca kierunki świata umieszczona na rysunku będzie bardzo pomocnym detalem. Oczywiście „mniej więcej”.

Jak wybrać architekta »